Site Overlay

Algemene voorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden en privacy statement

Algemene voorwaarden Kindercoaching Arnhem

Algemeen
Kindercoaching Arnhem is op 01-09-2013 opgericht door Elma Dingemans en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58639128.

Tarief sessie
De coachingssessies duren 1 uur en worden bij mij aan huis gegeven.
Het tarief is voor:
De intake                                                        45 euro
Een coachingssessie                                    65 euro
Tussentijdse/eindevaluatie (1 uur)            65 euro

Verplaatsen van afspraak
Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verplaatst.
Binnen 24 uur wordt 50% van het tarief in rekening gebracht, tenzij er sprake is van overmacht.

Betaling
Aan het eind van iedere maand wordt een nota per mail verstuurd. Deze dient binnen 8 dagen betaald te worden.

Uitleen van goederen
Door mij uitgeleende goederen zoals kaartspelen of boeken worden uiterlijk de laatste sessie retour gegeven.

Gesprekspartner
Ik ben geen gesprekspartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Als gewenst kan ik jou en jouw kind helpen in het voorbereiden van een gesprek met derden.

Klacht
Heb je een klacht, laat het mij weten via info@kindercoachingarnhem.nl zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Aansprakelijkheid
Het advies en de begeleiding van Kindercoaching Arnhem is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf samen met de ouders/verzorgers/voogd verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.

Privacy
Zie ‘privacy Kindercoaching Arnhem’.

Privacy Statement Kindercoaching Arnhem (verkort)

Persoonlijke gegevens
Kindercoaching Arnhem gaat vertrouwelijk en met zorg om met de door jou verstrekte gegevens. Kindercoaching Arnhem verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies op website
De website van Kindercoaching Arnhem maakt gebruik van cookies om zo het aantal bezoeken op de website per dag/maand/jaar te kunnen bekijken.

Beveiliging gegevens
De website van Kindercoaching Arnhem is een ‘veilige’ website (https).
Kindercoaching Arnhem heeft zowel haar pc, mail als documenten beveiligd met wachtwoorden.
Kindercoaching Arnhem is in het bezit van een papiervernietiger voor het vernietigen van fysieke vertrouwelijke documenten.

Bewaartermijn
Kindercoaching Arnhem bewaart het intakeformulier en documenten m.b.t. de coaching tot 1 jaar na afronding van de sessies, dit i.v.m. een eventueel gewenst vervolg van de coaching.
Kindercoaching Arnhem bewaart facturen 7 jaar, dit i.v.m. de wettelijke bewaarplicht.

Voor een uitgebreid privacystatement, zie de bijlage.